Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Daň z motorových vozidiel bude jednotná pre celé Slovensko

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo financií pripravuje od budúceho roka nový spôsob výberu a prerozdeľovania dane z motorových vozidiel. Po novom bude táto daň príjmom štátneho rozpočtu, ktorý sa bude následne spravodlivejšie prerozdeľovať medzi jednotlivé vyššie územné celky.

BRATISLAVA 17. januára (SITA) - Ministerstvo financií pripravuje nový spôsob výberu a prerozdeľovania dane z motorových vozidiel, ktorý by sa mal uplatňovať od budúceho roka. Podstatnou zmenou pre podnikateľov bude zjednotenie sadzieb tejto dane pre celé územie Slovenska. Výška dane bude kopírovať sadzby toho vyššieho územného celku (VÚC), kde sú už dnes v priemere najnižšie. Ročné sadzby dane z motorových vozidiel budú pre jednotlivé druhy vozidiel jednotné a určovať ich bude svojím nariadením vláda.

Daň z motorových vozidiel by pritom mala byť podľa nového systému príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo očakáva, že nové nastavenie dane by malo priniesť spravodlivejšie prerozdelenie týchto príjmov podľa vopred stanovených kritérií so zohľadnením napríklad aj rozsahu cestnej siete v jednotlivých VÚC. O definitívnom spôsobe a systéme prerozdeľovania bude ministerstvo financií rokovať s predstaviteľmi VÚC. 

Nová právna úprava sa bude naďalej dotýkať len zdaňovania motorových vozidiel využívaných na podnikanie. Ministerstvo financií neuvažuje ani s rozšírením okruhu daňovníkov, ktorí budú daň platiť. Naopak oproti súčasnému stavu navrhuje rozšíriť okruh zákonných oslobodení od dane, ktoré nebudú závisieť od rozhodnutia VÚC. Pôjde napríklad o zákonné oslobodenia pre autobusy verejnej dopravy, vozidlá záchrannej zdravotnej služby, alebo vozidlá v poľnohospodárskej výrobe. 

Úpravy plánované od budúceho roka majú podľa ministerstva financií za cieľ zmeniť súčasné nastavenie dane z motorových vozidiel tak, aby čo najviac vyhovovalo všetkým zúčastneným stranám, teda vyšším územným celkom, podnikateľom pôsobiacim v oblasti dopravy aj štátu. "Pri príprave zmien intenzívne rokujeme a komunikujeme s predstaviteľmi jednotlivých vyšších územných celkov a autodopravcov, najmä so zástupcami združenia ČESMAD,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini. 

Spôsob platenia dane by mal zostať pre daňovníkov rovnaký ako v súčasnosti. Podávanie daňového priznania, splatnosť dane či výpočet a platenie preddavkov na daň ostane zachovaný. Ministerstvo neuvažuje so zmenami ani v kombinovanej doprave. 

"Vítame dohodu na zmenách v nastavení dane z motorových vozidiel. Pozitívne je, že dôjde k zjednoteniu sadzieb a u mnohých dopravcov tiež môže dôjsť k zníženiu dane, keďže výška dane by mala byť stanovená na úrovni najnižšej sadzby. Tak isto vítame dohodu na tom, že do zákona by mali byť zapracované aj zľavy pre ekologické vozidlá," povedal generálny tajomník združenia ČESMAD Slovakia Pavol Reich.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.