Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Chyby v obstarávaní boli v 84 projektoch v objeme 23 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Vláda vzala na vedomie správu o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania od 1. júla do 31. decembra 2013, ktorú predložila predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská.

BRATISLAVA 2. apríla (SITA) - Kontroly využívania finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) v druhom polroku minulého roka zistili nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní pri 84 projektoch v hodnote 22,93 mil. eur. Uvedené údaje sa týkajú hlavných jedenástich operačných programov v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 až 2013. Vyplýva to zo správy o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania od 1. júla do 31. decembra 2013, ktorú predložila predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zita Táborská a v stredu vzala vláda na vedomie.

Ministerstvo financií ako certifikačný orgán v druhej polovici vlaňajška v rámci projektov financovaných zo zdrojov EÚ overil tri postupy verejného obstarávania v objeme 2,41 mil. eur. Chybné boli dve obstarávania v hodnote 355,1 tis. eur v operačných programoch Bratislavský kraj a Cezhraničná spolupráca SR - ČR. Podiel chybovosti z celkovej hodnoty overených zákaziek oproti prvému polroku 2013 klesol z 88,75 % na 14,13 %. V predošlom období rezort overil devätnásť verejných obstarávaní. Možná finančná korekcia za chybné verejné obstarávania sa podľa správy pohybuje v rozmedzí 5 až 10 % a môže dosiahnuť najviac 35,51 tis. eur. Na základe certifikačných overovaní vykonaných v predchádzajúcom období a nových identifikovaných nedostatkov boli v druhom polroku vlaňajška udelené finančné korekcie v celkovej výške 2,09 mil. eur. Rezort financií z ukončených 39 vládnych auditov overil postupy verejného obstarávania pri 31 auditoch. Z celkovo overených 963 verejných obstarávaní bolo chybných 67. 

ÚVO v druhom polroku 2013 rozhodol o 137 námietkach, z toho 98 konaní zastavil. Zistené porušenia zákona o verejnom obstarávaní mohli mať podľa úradu v 24 prípadoch zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania a dva prípady vplyv na to nemohli mať. Pri nadlimitných zákazkách bola chybovosť obstarávaní 16,7 % a pri podlimitných zákazkách 25 

Úrad v uvedenom období dostal 91 podnetov na kontrolu postupu zadávania zákazky pred a po uzavretí zmluvy. Vykonal dvadsať kontrol pred uzavretím zmluvy, pričom desať porušení mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Pri nadlimitných zákazkách bola chybovosť 36,36 %, pri podlimitných 57,14 % a pri podprahových zákazkách 100 %. Predmetom kontroly po uzavretí zmluvy bolo 41 verejných obstarávaní, pričom úrad zistil porušenie zákona v 31 prípadoch. Podiel chybovosti pri nadlimitných zákazkách bol 81,82 %, pri podlimitných 88,89 %, pri podprahových 61,11 % a pri zákazkách s nízkou hodnotou 100 %. Úrad viedol pätnásť konaní o pokutách, z toho v jedenástich prípadoch uložil pokuty vo výške 96,17 tis. eur.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.