Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok v rámci EÚ má byť jednoduchšie

Kategória: Spravodajstvo

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach má byť v krajinách Európskej únie ľahšie. 

Bratislava 29. novembra (TASR) – Cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach má byť v krajinách Európskej únie ľahšie. Veritelia získali nový nástroj vo forme európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Slovensko pristupuje k aplikácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré nové konanie zaviedlo.
      Poslanci Národnej rady SR dnes posunuli do druhého čítania návrh zákona o európskom príkaze na zablokovanie účtov. Ten umožňuje v cezhraničných prípadoch účinne a urýchlene zablokovať finančné prostriedky na bankových účtoch v rôznych členských štátoch. Konečným cieľom opatrenia, ku ktorému EÚ pristúpila, je zvýšiť dôveru pri obchodovaní na jednotnom trhu.
      Európska komisia pri schválení nariadenia v roku 2013 upozornila, že v dôsledku nevymožiteľných pohľadávok prichádzajú európske spoločnosti ročne približne o 2,6 percenta svojho obratu, čo predstavuje asi 600 miliónov eur. Väčšina z nich sú malé a stredné podniky. Stáva sa tak najmä preto, lebo podniky odrádzajú drahé a komplikované súdne spory v zahraničí.
      Nové konanie poskytuje veriteľovi možnosť dosiahnuť vydanie neodkladného opatrenia, ktorým sa zabráni prevodu alebo vybratiu finančných prostriedkov, ktoré má jeho dlžník v držbe na bankovom účte vedenom v členskom štáte, ak hrozí, že bez takéhoto opatrenia bude následné vymáhanie jeho pohľadávky, resp. nároku voči dlžníkovi zmarené alebo podstatne sťažené, vysvetlilo ministerstvo spravodlivosti.
      Zablokovanie finančných prostriedkov vedených na dlžníkovom účte zabráni vo vykonávaní platieb nielen samotnému dlžníkovi, ale aj osobám, ktorým povolil využívať jeho finančné prostriedky, napríklad formou trvalého príkazu, inkasa alebo používania kreditnej karty.
      S cieľom zabezpečiť účinok prekvapenia dlžník nie je informovaný o návrhu veriteľa na vydanie príkazu, nie je vypočutý pred vydaním príkazu a ani oboznámený o príkaze pred jeho vykonaním. Príkaz, ako i všetky súvisiace písomnosti, sa doručujú dlžníkovi bezodkladne po vykonaní príkazu. Dlžník má možnosť využiť opravný prostriedok bezprostredne po vykonaní príkazu.
      Konanie zavedené európskym nariadením predstavuje dodatočný a voliteľný prostriedok pre veriteľa, ktorý má aj naďalej možnosť využiť rovnocenné opatrenia podľa príslušného vnútroštátneho právneho poriadku. Nový zákon by podľa odhadu ministerstva mohol vstúpiť do účinnosti od 1. marca 2017.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.