Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Brusel nám radí šetriť, upratať v daniach a na trhu prácex

Kategória: Spravodajstvo

Stlačenie deficitu pod 3 % HDP v tomto roku nemusí byť jednoduché. Európska rada vo svojich odporúčaniach pre Slovensko upozorňuje, že tohtoročná konsolidácia je postavená predovšetkým na šetrení v oblastiach, kde vláda priamo nemá vplyv.

BRATISLAVA 29. mája (SITA) - Prvoradou úlohou pre slovenskú vládu je dodržať plán tohtoročnej konsolidácie verejných financií a skresať ich schodok pod 3 % hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z odporúčaní Európskej rady k slovenskému programu reforiem, ktoré boli zverejnené v stredu. Pri konsolidácii však Brusel odporúča neškrtať verejné výdavky, ktoré by mohli obmedzovať hospodársky rast. Teda výdavky do dopravnej infraštruktúry, vedy, vzdelávania a inovácií. Zefektívniť by sa tiež malo využívanie verejných zdrojov, celkovo by mala vláda venovať pozornosť predovšetkým zvyšovaniu efektívnosti slovenského zdravotníctva, ktoré je spolu s dôchodkovým systémom najväčšou hrozbou pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Stlačenie deficitu pod 3 % hrubého domáceho produktu v tomto roku však nemusí byť jednoduché. Rada upozorňuje, že tohtoročná konsolidácia je postavená predovšetkým na šetrení v oblastiach, kde vláda priamo nemá vplyv. "Veľká časť úspor na výdavkoch v roku 2013 sa očakáva od miestnych samospráv a ostatných organizačných jednotiek štátnej správy, na ktoré ústredná vláda nemá priamy vplyv. Dosiahnutie cieľa môže byť preto ohrozené, a to aj v dôsledku nadmerných výdavkov, ktoré tu boli zaznamenané v minulosti," uvádza sa v odporúčaniach.

Slovensko má však podľa Európskej rady značné resty napríklad aj v efektívnosti výberu daní a na trhu práce. V oblasti daní preto Brusel odporúča zrýchliť realizáciu akčného plánu na boj proti daňovým podvodom a naďalej usilovať o zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty posilnením kapacít daňovej správy. Jedným z odporúčaní je aj prepojiť zdaňovanie nehnuteľností s trhovou hodnotou majetku.

V oblasti zamestnanosti by mala vláda podľa rady prijať opatrenia s cieľom zefektívnenia verejných služieb zamestnanosti. Tiež by sa mala účinnejším spôsobom riešiť dlhodobá nezamestnanosť prostredníctvom aktivačných opatrení a individuálnej odbornej prípravy. Trhu práce pritom podľa Bruselu pomôže aj zníženie daňovo-odvodového zaťaženia pre pracovníkov s nízkymi príjmami a úprava systému sociálnych dávok. Zlepšiť by sa mala aj situácia mladých ľudí na trhu práce, a to napríklad poskytnutím istej formy záruk. Podporiť vo väčšej miere by sa malo aj vzdelávanie.

Určité nedostatky však rada vníma aj na slovenskom trhu s energiami. Navrhuje preto predovšetkým zlepšiť transparentnosť mechanizmu stanovovania taríf a zvýšiť schopnosť regulačného orgánu zdôvodňovať svoje rozhodnutia. Posilniť by sa mali aj vzájomné energetické prepojenia so susednými krajinami a takisto by sa mala zlepšiť energetická účinnosť predovšetkým v stavebníctve a priemysle.

Brusel vníma takisto nedostatky aj v samotnom fungovaní verejnej správy. Navrhuje preto Slovensku zmeniť zákon o verejnej službe tak, aby sa posilnila nezávislosť verejnej služby. Zároveň by sa podľa rady malo vo verejnej správe zlepšiť aj riadenie ľudských zdrojov, zintenzívniť úsilie o posilnenie analytických kapacít kľúčových ministerstiev, a to aj s cieľom zlepšiť využívanie eurofondov. Taktiež by sa mali podľa predložených odporúčaní prijať opatrenia na zlepšenie efektívnosti justičného systému a podporiť postupy alternatívneho riešenia sporov a zasadiť sa o ich častejšie využívanie.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.