Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Blíži sa posledný termín na zaplatenie cestnej dane

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Na podanie ako aj zaplatenie dane z motorových vozidiel (DzMV) zostávajú daňovníkom už iba dva týždne. Tohtoročný termín sa predĺžil a posunul z konca januára na 31. marec 2021.

Daňovníci tento rok dostali viac času na splnenie svojej daňovej povinnosti. Klient podáva daňové priznania podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na Daňovom úrade pre vybrané hospodárske subjekty v Bratislave. Daňové priznania za zdaňovacie obdobie končiace sa 30.11.2020 a 31.12.2020 musia daňovníci podať na novom vzore DMVv20 (tlačivo č. MF/017527/2020 – 726. Klienti ho nájdu na portáli finančnej správy, ako aj v osobnej internetovej zóne daňovníka. 

Predmetom DzMV sú vozidlá patriace do kategórie L (motocykle, trojkolky, štvorkolky), M (osobné automobily a autobusy), N (nákladné autá) a O (prípojné vozidlá) evidované v Slovenskej republike. Tieto vozidlá sa používajú na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Nezdaňujú sa dopravné prostriedky ako kolesové a pásové traktory, snežné skútre či pracovné stroje. 

Ročné sadzby dane upravuje zákon o dani z motorových vozidiel. Napríklad pre osobné automobily (kategórie M1) či motocykle (kategórie L) s objemom nad 900 do 1 200 cm3 je ročná sadzba dane 80 eur, nad 1 200 do 1 500 cm3 majú ročnú sadzbu dane 115 eur a nad 1 500 do 2 000 cm3 je to 148 eur. Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily) je priradená nulová ročná sadzba dane. Sadzba dane sa znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla a platí pre kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3:

Ročná sadzba dane sa zníži o:

  • 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 37. do konca 72. kalendárneho mesiaca),
  • 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (od 73. do konca 108. kalendárneho mesiaca).

Ročná sadzba dane bez úpravy:

  • sa použije počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca).

Ročná sadzba dane sa zvýši o:

  • 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (od 145. mesiaca do konca 156. kalendárneho mesiaca),
  • 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.