Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Bilaterálna zmluva o spolupráci mezi Českou a Slovenskou republikou

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Generálna riaditeľka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová a prezident slovenskej finančnej správy Jiří Žežulka dnes podpísali v Prahe zmluvu o spoločnom postupe pri výmene informácií. Dohoda pokračuje v nastavenom trende, keď finančná správa Českej republiky posilňuje vzájomné vzťahy s finančnými správami susedných krajín.

Vzájomná informovanosť medzi členskými krajinami EÚ v oblasti daní sa neustále rozširuje a zdokonaľuje. Spolupráca so Slovenskom nadväzuje na historické väzby, keď oba štáty tvorili spoločnú republiku. Slovensko je naďalej významným obchodným partnerom Českej republiky a tomu zodpovedá aj intenzívny cezhraničný styk. Automatická výmena údajov sa riadi štandardom OECD.

„Spolupráca so slovenskou finančnou správou je dlhodobo na veľmi dobrej úrovni. Som rada, že v nej môžeme pokračovať a rozvíjať intenzívnu vzájomnú kooperáciu v oblasti výmeny informácií,“ uviedla generálna riaditeľka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová.

Prezident slovenskej finančnej správy Jiří Žežulka dodal: „Boj s daňovými únikmi je neodmysliteľnou úlohou orgánov finančnej správy. Daňové podvody sú živý organizmus. V posledných rokoch môžeme sledovať rýchlejšie a sofistikovanejšie konanie podvodníkov, často s cezhraničným presahom. Aj z tohto dôvodu som rád, že sme dnes podpísali túto dohodu a verím, že vzájomná spolupráca pomôže efektívne objasňovať a nekompromisne stíhať daňové delikty, ktoré oberajú spoločnosť o obrovské finančné zdroje.“

J. Žežulka verí, že dohoda zlepší prístup oboch inštitúcií k informáciám, ktoré sú potrebné pri správe daní a pomôže tak zefektívniť analytickú a kontrolnú činnosť finančnej správy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.