Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Automatický výpočet daňového bonusu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Vypĺňanie daňového priznania (DP) za rok 2022 elektronickou formou na portáli finančnej správy (PFS) tento rok privítajú predovšetkým daňovníci, ktorým vzniká nárok na daňový bonus na dieťa. Finančná správa zapracovala legislatívne podmienky vzniku nároku na daňový bonus v rámci vecných a logických kontrol pre vyplnenie elektronického dokumentu. Na základe príjmu, počtu detí, ich veku a ďalších vstupných údajov po dvojkliku na príslušnom riadku majú automaticky predvyplnenú sumu daňového bonusu.

Finančná správa chce uľahčiť daňovníkom vypĺňanie daňových priznaní za rok 2022. Pripravila preto pre nich užitočnú pomôcku, čím je zapracovanie legislatívnych podmienok vzniku nároku na daňový bonus v rámci vecných a logických kontrol pre vyplnenie elektronického dokumentu. V katalógu elektronických formulárov k dani z príjmu fyzických osôb typ A aj typu B dostupných na PFS bol zapracovaný automatický výpočet daňového bonusu za obidva polroky roku 2022. Daňovníkovi, ktorý má naň nárok, pri vypĺňaní príslušných riadkov DP systém automaticky predvyplní sumu daňového bonusu. Tá by mala vychádzať zo správne zadaných vstupných parametrov – jeho príjmu, počtu detí, ich veku a ďalších potrebných údajov.

Pre druhý polrok 2022, kedy má daňovník možnosť vybrať si výhodnejší výpočet DB, je v elektronických formulároch zapracovaný algoritmus, ktorý prepočíta obidva spôsoby výpočtu. Daňovníkovi tak predvyplní vyššiu a teda pre neho výhodnejšiu sumu. Finančná správa upozorňuje klientov, aby vypĺňaniu DP elektronicky na PFS venovali náležitú pozornosť.

V praxi môžu vzniknúť rôzne situácie pre výpočet výšky daňového bonusu. V súčasnosti pripravujeme materiál, ktorý bude obsahovať čo možno najväčší počet konkrétnych prípadov, ktoré môžu nastať.  Všeobecnú informáciu k nároku na daňový bonus na rok 2022 nájde verejnosť na PFS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.