Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Aktualizácia aplikácie VRP

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Používanie bezplatnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si aktualizovanej verzie. Dostupná je od dnešného dňa na portáli finančnej správy. Dôvodom je vypršanie platnosti certifikátu 17. marca tohto roka. Výmenu certifikátu uskutoční finančná správa 16. marca. Zároveň informujeme, že od tohto dátumu nebude možné využívať aplikáciu VRP pre mobilné operačné systémy iOS. Webovej verzia aplikácie VRP sa zmena nedotkne.

Od dnešného dňa je na portáli finančnej správy dostupná aktualizovaná verzia bezplatnej aplikácie Pokladnica. Používateľov VRP prosíme, aby si stiahli túto novú VRP a pôvodnú odinštalovali. Už 17. marca tohto roka totiž vyprší platnosť komunikačného certifikátu a doterajšia verzia VRP nebude z tohto dôvodu funkčná. Výmenu certifikátu uskutočníme dňa 16. marca tohto roka. Finančná správa pripravila podrobný postup inštalácie aktualizovanej aplikácie, ktorý je tiež dostupný na portáli finančnej správy. V prípade otázok je nápomocné aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

Zároveň informujeme, že od dátumu 16. marca nebude dostupná aplikácie VRP pre mobilný operačný systém iOS. Podnikateľské subjekty môžu využiť prístup cez web   alebo novú verziu VRP v zariadeniach s operačným systémom Android.  Rovnako nie je dostupná pre operačný systém iOS ani aplikácia Over doklad. Pravosť pokladničných dokladov si môže verejnosť overovať prostredníctvom webovej služby "overenie evidencie dokladu" , prípadne  prístupom cez operačný systém Android.

Finančná správa sa ospravedlňuje používateľom VRP i aplikácie Over doklad za vzniknuté komplikácie. Spôsobené sú nedoriešenými zmluvnými vzťahmi s dodávateľom aplikácie v súvislosti s neprimerane vysokými nákladmi na prevádzku. „Finančná správa viackrát deklarovala cieľ optimalizovať náklady na svoje systémy a aplikácia VRP nie je výnimkou. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám s dodávateľom dohodnúť na optimálnom riešení, preto sme boli nútení pristúpiť k aktualizácii aplikácie vlastnými kapacitami. Mrzí nás vzniknutá situácia, intenzívne sme však hľadali všetky dostupné riešenia, aby podnikatelia boli zasiahnutí v čo najmenšej miere,“ vysvetlil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

V súčasnosti finančná správa intenzívne pracuje na vývoji novej aplikácie VRP pre všetky platformy tak, aby jej využívanie nebolo v budúcnosti závislé od externých subjektov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.