Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Ako si vybaviť potvrdenia v súčasnej pandemickej situácii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

V aktuálnej situácii fungujú pobočky Sociálnej poisťovne podľa tzv. covid semaforu v červenom režime, teda sú pre osobný kontakt zatvorené. Obyvatelia si však môžu potvrdenia o poberaní dávok vybaviť elektronicky: cez e-schránky, e-mailom, cez webový formulár, resp. telefonicky. Spôsob, ktorý využiť, či kam svoju žiadosť nasmerovať, závisí aj od druhu dávky, ktorú poberajú. Sociálna poisťovňa im zašle potvrdenie poštou na adresu domov alebo do e-schránky.

Potvrdenia o dôchodkových dávkach na daňové účely

Každoročne, najmä v období od 1. januára do 31. marca, žiadajú dôchodcovia Sociálnu poisťovňu o potvrdenie o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka. Tieto potvrdenia od nich žiadajú iné inštitúcie ako napríklad zamestnávateľ, mestský/obecný úrad, daňový úrad a pod. Žiadať o vyhotovenie takéhoto potvrdenia v súčasnej pandemickej situácii odporúčame telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123; elektronicky prostredníctvom Formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, prípadne mailom na adrese podatelna@socpoist.sk. Túto formu komunikácie v súčasnej pandemickej situácii odporúčame ako najbezpečnejšiu. Sociálna poisťovňa v tom prípade potvrdenie zašle dôchodcovi poštou na adresu domov. Ide o obyčajnú listovú zásielku, ktorú mu pracovník pošty doručí priamo do schránky. Ak má dôchodca aktívnu elektronickú schránku, potvrdenie bude zaslané do tejto e-schránky.

Potvrdenia o nemocenských, úrazových dávkach a dávkach v nezamestnanosti

Keďže výplata nemocenských dávok, úrazových dávok (s výnimkou úrazovej renty) a dávok v nezamestnanosti je plne v kompetencii pobočiek Sociálnej poisťovne, občania by o potvrdenia o poberaní týchto dávok mali žiadať predovšetkým v pobočkách, ktoré im ich vyplácajú. Takto sa k potvrdeniu dostanú najrýchlejšie. Okrem využitia e-schránky je možné o potvrdenia v pobočkách žiadať telefonicky alebo e-mailom. Všetky kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne sú zverejnené na webovej stránke tu: Kontakty – pobočky SP.

Ak sa poistenci obrátia na Informačno-poradenské centrum, lehota na ich vybavenie sa predĺži, keďže musí žiadosti preposlať pobočkám. Výnimkou sú len potvrdenia o nemocenských dávkach, ktoré vystavuje aj Informačno-poradenské centrum v ústredí Sociálnej poisťovne. Z dôvodu veľkého počtu žiadostí v Informačno-poradenskom centre však odporúčame o potvrdenie o nemocenských dávkach žiadať výhradne prostredníctvom Formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Upozorňujeme, že elektronicky možno zaslať potvrdenie len vtedy, ak má žiadateľ aktivovanú e-schránku. V opačnom prípade potvrdenia Sociálna poisťovňa zasiela poštou na adresu poistenca, na meno ktorého je potvrdenie vystavené.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.