Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Ako si vybaviť EORI číslo?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Vývoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu nepodlieha množstevným obmedzeniam, potrebné je však podať colné vyhlásenie (CV). To má niekoľko foriem a pre colné konanie je dôležité aj registračné číslo alebo EORI číslo. Odporúčame, aby si poskytovatelia pomoci pre Ukrajinu tieto povinnosti vybavili ešte pred príchodom na hraničný priechod, alebo tovar odovzdali humanitárnej organizácii, ktorá má už pridelené EORI číslo.

Finančná správa spolu s ostatnými štátnymi orgánmi robí všetko pre to, aby bola pomoc na Ukrajinu doručená, čo najrýchlejšie. Na druhej strane je však aj finančná správa viazaná dodržiavaním legislatívy a opatrení v oblasti bezpečnosti pri vývoze tovaru z colného územia EÚ do Ukrajiny, ktorá je stále treťou krajinou.

Na každý tovar, ktorý vstupuje na Ukrajinu, je nutné podať colné vyhlásenie (CV). Túto povinnosť stanovuje platná legislatíva. Toto vyhlásenie môže mať rôzne formy v závislosti od druhu tovaru. Okrem toho je potrebné mať pri sebe pre potreby kontroly colných orgánov čitateľný zoznam tovaru podľa vzoru, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy.

Základným krokom na podanie CV je registrácia u colných orgánov do centrálneho registra. Registračné číslo u fyzických osôb je ich rodné číslo a u ostatných osôb tzv. EORI číslo, ktoré sa uvádzajú do CV. Poskytovateľom resp. darcom humanitárnej pomoci preto odporúčame, aby si tieto povinnosti vybavili ešte pred príchodom na hraničný priechod Slovenska s Ukrajinou, prípadne pomoc odovzdali organizácii, ktorá má už vybavené všetky náležitosti pre colné konanie.

Postup ako o EORI požiadať je jednoduchý. Verejnosť si ho môže jednoducho zabezpečiť prostredníctvom aplikácie finančnej správy Live Agent. Všetky informácie k registrácii sú dostupné na portáli finančnej správy. O vykonaní registrácie bude subjekt informovaný správou na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári.

Pri preprave neobchodného tovaru postačuje podať ústne colné vyhlásenie, teda vývoz humanitárnej pomoci sa spolu s čitateľným zoznamom tovaru stačí colným orgánom oznámiť na hraničnom priechode. Pri preprave obchodného tovaru tiež postačuje podať ústne colné vyhlásenie, ale pomoc nesmie presahovať hodnotu 1000 eur alebo čistú hmotnosť 1000 kilogramov.

Ak nie sú splnené podmienky na podanie ústneho colného vyhlásenia pri obchodnom tovare (to znamená, že hodnota tovaru bude nad 1000 EUR alebo čistá hmotnosť tovaru nad 1000 kg) podáva sa výlučne vývozné colné vyhlásenie.

S cieľom vyhnúť sa komplikáciám priamo na hraničnom priechode odporúčame podať colné vyhlásenie na vnútrozemskej pobočke colného úradu, ktorých zoznam tiež nájde verejnosť na portáli finančnej správy v časti Kontakty. Celý proces podania colného vyhlásenia je možné urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, aby na základe splnomocnenia podala colné vyhlásenie za darcu, resp. humanitárnu organizáciu.

Všetky potrebné informácie k pomoci pre Ukrajinu sú verejnosti k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk špeciálnej podstránke k situácii na Ukrajine a aj na sociálnych sieťach. V režime non-stop je k dispozícii tiež call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048 / 43 17 222, kde je možné smerovať aj otázky týkajúce sa humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.