Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Aké doklady sú potrebné na založenie novej spoločnosti s r. o.

Kategória: Spravodajstvo

Založenie obchodnej spoločnosti bude v porovnaní so založením živnosti trvať dlhšie a ide o niečo zložitejší proces.

Bratislava 17. septembra (TASR) – Založenie obchodnej spoločnosti bude v porovnaní so založením živnosti trvať dlhšie a ide o niečo zložitejší proces. Každý si ju môže založiť svojpomocne, pomocou právnika alebo špecializovanej spoločnosti. Kúpiť sa dá aj hotová nová spoločnosť, takzvaná ready made spoločnosť, ale aj existujúca s podnikateľskou históriou.
      "Výhodou ready made spoločností alebo spoločností s históriou je, že nie je potrebné preukazovať vloženie základného imania. Naopak, nevýhodou je, že potenciálni kupujúci nedôverujú údajom v predchádzajúcich účtovných závierkach alebo celkovej histórii spoločnosti. Väčšina teda volí možnosť budovať si svoju spoločnosť od začiatku," povedala TASR hovorkyňa Slovak Business Agency (SBA) Dominika Bizíková.
      Spoločnosť s ručením obmedzeným je vhodnou formou podnikania pre tých, ktorí si chcú vybudovať obchodnú prevádzku, zamestnávať ľudí a expandovať na zahraničné trhy. Pred jej založením si treba ujasniť, koľko spoločníkov bude spoločnosť mať, kto bude konateľom, kde bude sídlo spoločnosti, aké bude mať základné imanie a aké činnosti bude vykonávať. V ďalšom kroku spoločníci požiadajú svojho správcu dane v mieste trvalého pobytu o súhlas so zápisom v obchodnom registri. Daňový úrad overí, či nemajú nedoplatky na dani a teda môžu byť spoločníkmi v ďalšej spoločnosti.
      V prvom kroku spoločnosť požiada o vydanie živnostenských listov na jednotnom kontaktnom mieste na predpísanom tlačive. Za voľnú živnosť sa platí 5 eur za každú činnosť, za viazanú živnosť 15 eur za činnosť a za remeselnú živnosť 15 eur za každú činnosť. V prípade podania návrhu elektronicky sa za voľnú živnosť neplatí. Za viazanú aj remeselnú sú poplatky polovičné, platí sa teda 7,50 eura za každú činnosť. Nasleduje zloženie základného imania na osobitný účet v banke.
      "Banku treba požiadať o vydanie potvrdenia o vložení vkladu do základného imania, pričom minimálne základné imanie je 5000 eur. Ďalej je potrebný výpis z osobitného účtu správcu vkladu, že boli vklady vložené, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla alebo nájomná zmluva, podpisový vzor konateľa alebo konateľov, list vlastníctva na nehnuteľnosť, v ktorej bude mať spoločnosť sídlo a tiež už spomínaný súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri," upozornila ďalej Bizíková na doklady potrebné pre zápis do obchodného registra.
      K žiadosti o zápis do obchodného registra priloží spoločnosť všetky potrebné doklady. Tlačivo žiadosti je voľne dostupné na internete, pričom podpisy konateľov musia byť úradne overené notárom alebo obecným úradom. K návrhu na zápis je potrebné priložiť doklady preukazujúce zaplatenie súdneho poplatku. Za prvozápis do obchodného registra sa platí 331,50 eura, v prípade elektronického podania o polovicu menej (166 eur). Celý proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným môže trvať v priemere tri až štyri týždne. Po zápise je potrebná ešte registrácia na daňovom úrade.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.