Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Agropodnikatelia platia dane obciam za celú výmeru plochy

Kategória: Spravodajstvo

Za pôdu, ktorá nie je vhodná na poľnohospodárske využitie a z toho dôvodu ju agropodniky a družstvá na Slovensku prestali užívať, by mal platiť dane vlastník alebo osoba, ktorá pozemok užíva.

Bratislava 26. januára (TASR) – Za pôdu, ktorá nie je vhodná na poľnohospodárske využitie a z toho dôvodu ju agropodniky a družstvá na Slovensku prestali užívať, by mal platiť dane vlastník alebo osoba, ktorá pozemok užíva.
      "Poľnohospodárske podniky, družstvá, obchodné spoločnosti aj súkromne hospodáriaci roľníci v mnohých prípadoch platia obciam dane za celú výmeru plochy aj keď z nej využívajú len časť. Obec jedným platobným výmerom určí daň na celú výmeru v danom katastrálnom území na poľnohospodársky subjekt, ktorý ju obhospodaruje," povedal pre TASR predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (ZPDOS) Milan Mišánik. Poukázal aj na to, že pôda ako základný výrobný prostriedok sa v niektorých krajinách Európskeho spoločenstva nezdaňuje a nájom za pôdu si môžu dať podniky do nákladov a znížiť tak daň z príjmov.
      Ak by podávali priznania vlastníci pôdy, ich počet by niekoľkonásobne vzrástol. "Štruktúra vlastníctva na Slovensku je veľmi rozdrobená, a tým by sa zvyšovala administrácia spojená s výberom dane. Na obecných a mestských úradoch by narástla agenda nielen spojená s podávaním priznaní, ale i doručovaním platobných výmerov vlastníkom, ktorí v mnohých prípadoch žijú aj mimo územia SR," zhodnotil Mišánik.
      Farmári a poľnohospodárske podniky sa preto snažia s vlastníkmi aj dedičmi stabilizovať nájomné zmluvy a uzatvárať ich na dlhšie obdobie, päť aj viacročné. "Zákon umožňuje uzavrieť nájomné zmluvy na 25 rokov a na lesnú pôdu aj na 35 rokov. Zaviažu sa tým, že za vlastníkov budú platiť daň z nehnuteľností," konštatoval Mišánik. Poukázal aj na problémy, ktoré užívateľom pozemkov robia noví vlastníci. "Neoznámia zmenu vlastníctva ani prenajímateľovi, ani správcovi dane, ktorým je obecný úrad v katastri ktorého sa pozemok nachádza. Stáva sa aj, že na pozemku sa začne výstavba a takto dochádza k rôznym nedorozumeniam. Obzvlášť, ak agropodnik z programu čerpá prostriedky z Pôdohospodárskej platobnej agentúry," objasnil Mišánik. Poukázal aj na to, že mnohé podniky časom ornú pôdu zmenili na iný druh pozemku. Z pôdy sa stali trávne porasty, les alebo zarástla drevinami. Tam je už podľa Mišánika polemické, či žiadať dane od agropodniku. "Pokiaľ by agropodnik chcel dodržať nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom, tak ju má uzavretú na využitie pozemku na poľnohospodárske účely. Nie je však už vhodná na také využitie bez toho, aby neurobil nejaké úpravy, napríklad výrub, kde by už potreboval súhlas úradu životného prostredia, ktorý na takéto zásahy vyžaduje zase súhlas vlastníka," uzavrel predseda ZPDOS.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.