Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zamestnávanie štatutárov treba SP oznámiť do konca januára

Kategória: Spravodajstvo

Ide o štatutárov, ktorých zamestnávateľ evidoval ako zamestnancov k 31. decembru 2013 a sú zamestnancami aj po 1. januári tohto roka.

BRATISLAVA 8. januára (SITA) - Od začiatku tohto roka sa zmenil rozsah garančne poistených zamestnancov. Zamestnancom na účely garančného poistenia už nie je zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50-percentnú účasť na majetku zamestnávateľa. "Zamestnávateľ, ktorý má k 31. decembru 2013 takéhoto zamestnanca a eviduje ho aj k 1. januáru 2014, je povinný to oznámiť Sociálnej poisťovni v lehote do 31. januára 2014. Urobí tak prostredníctvom Registračného listu FO - zmena," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ak zamestnávateľ prihlasuje takéhoto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne po začiatku tohto roka, je povinný to poisťovni oznámiť na tlačive Registračný list FO - prihláška. Zamestnávateľ je taktiež povinný oznamovať Sociálnej poisťovni aj každú zmenu týchto skutočností, do ôsmich dní od tejto zmeny, a to prostredníctvom Registračného listu FO - zmena.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.