Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zaradenie výhrevných panelov do majetku spoločnosti

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť zakúpila 6 ks výhrevných panelov. Panely sú umiestnené v dvoch budovách (v budove SILA je 5 ks panelov a vo výrobnej hale je 1 ks). Cena 5 ks panelov v budove SILA prekročila sumu 1 700 €. Panel vo výrobnej hale neprekročil sumu 1 700 €.

Má spoločnosť všetky panely zaradiť do krátkodobého majetku (cena za 1 ks neprekročila 1 700 €) alebo sa berie do úvahy hodnota panelov po jednotlivých nehnuteľnostiach, a potom v budove SILA zaradí 5 ks ako technické zhodnotenie SILA a vo výrobnej hale ako krátkodobý majetok?

Pre presnú odpoveď nie je v otázke dosť informácií. Podstata otázky spočíva v tom, či výhrevné panely sú samostatné hnuteľné veci alebo príslušenstvo stavby.

Na účely účtovníctva sú samostatné hnuteľné veci a ich súbory definované v opatrení MF SR č. 23 054/2002-92,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ"). Pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je to § 13 ods. 4 písm. b). Samostatnými hnuteľnými vecami a ich súbormi sú (s výnimkou umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov) veci, ktoré:

  • majú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022

Accace Accace

Radi by sme vás aj tento rok upozornili na blížiacu sa povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ktoré je potrebné podať do 31. 1. 2023. Príklad s vyplneným vzorovým daňovým priznaním uverejníme v najbližšom čase v čísle 12/2022 časopisu Dane a účtovníctvo v praxi spolu s článkom k dani z motorových vozidiel.