Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Dobrovoľná registrácia na portáli finančnej správy

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

Združenie, ktoré nie je platiteľom dane z pridanej  hodnoty sa dobrovoľne registrovalo na portáli Finančnej správy SR na podávanie dokumentov elektronicky. Ide o združenie, ktoré neprijíma 2 % z daní. Môže posielať na daňový úrad dokumenty a daňové priznania aj poštou, prípadne priniesť osobne na daňový úrad?

Od  1. januára 2018 sa  zákonom č. 267/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  k   § 13  a § 14  zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) rozšírila  povinná elektronická komunikácia pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ( ďalej len ZDP“). 

Postup  elektronického doručovania písomnosti  na úrovni finančnej správy

Finančná správa SR je podľa  § 60f zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p. oprávnená  používať  portál finančnej správy

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.