Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

5 najčastejších nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v pracovných zmluvách

Kategória: Mzdy a odvody Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Milina Schifferdeckerová, Andrej Žabka

Pracovná zmluva predstavuje najčastejšie uzatváraný dokument v rámci pracovnoprávnych vzťahov, v ktorom sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na podmienkach zamestnania. Pre platnosť pracovnej zmluvy je nevyhnutné, aby pracovná zmluva obsahovala všetky zákonom predpísané obsahové náležitosti. Aj keď sa to môže zdať jednoduché, v praxi sa často stretávame s chybami, ktoré môžu mať negatívne následky pre obe zmluvné strany.

1. Druh práce a stručná charakteristika druhu práce

Jednou z podstatných náležitosti pracovnej zmluvy je aj vymedzenie druhu práce a pracovných úloh zamestnanca. Druhom práce sa rozumie konkrétna pracovná pozícia (napr. účtovník) pričom v rámci stručnej charakteristiky sa vymedzuje, aké konkrétne pracovné úlohy bude zamestnanec vykonávať (čo je jeho pracovná náplň).

Častým nedostatkom pracovných zmlúv je práve to, že pracovná náplň nezodpovedá dohodnutému druhu práce, prípadne pracovná náplň nie je správne vymedzená. Takéto nedostatky môžu spôsobiť, že zamestnanec odmietne výkon určitej pracovnej úlohy. 

Tip: Podrobnejší opis druhu práce je možné uviesť aj v internom predpise, ktorý je možné meniť bez súhlasu zamestnanca. Táto bližšia charakteristika druhu práce však musí zodpovedať samotnému druhu práce, pričom tým nie je vylúčená povinnosť uviesť stručnú charakteristiku práce v pracovnej zmluve.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Čo s nevyčerpanou dovolenkou?

Všeobecným pravidlom je, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ale čo ak zamestnanec dovolenku nevyčerpá?  V článku vás oboznámime so základnými pravidlami pri čerpaní dovolenky a so situáciami, keď sa zamestnancovi nevyčerpaná dovolenka preplatí, alebo naopak, keď na ňu stratí nárok.