Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

668 - Ostatné finančné výnosy

Kategória: Účtová skupina 66 - Finančné výnosy

V prospech účtu 668 sa účtujú finančné výnosy neúčtované na predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny. Ďalej sa na tomto účte účtujú účtovné prípady v súlade s § 16 postupov účtovania pre podnikateľov - Zásady pre členenie derivátov a ich účtovanie v účtovnej jednotke, ktorá je mikro účtovnou jednotkou. Ďalej sa na účte 668 účtuje aj tržba v prípade predaja virtuálnej meny a hodnotové rozdiely z dôvodu ocenenia virtuálnej meny a jej prepočtu na menu euro. V prospech účtu 668 sa účtuje aj virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu. Bližšie spracované v samostatnej téme Ostatný kapitálový fond na strane 608.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Vyradenie DHM v dôsledku vecného vkladu do ZI   I     I      I
I    I    I inej ÚJ, ak nebol úplne odpísaný:         I     I      I
I    I    I a) jednorazový odpis v zostatkovej cene      I  367  I  08x   I
I    I    I b) vyradenie z majetku ÚJ             I  08x  I  02x   I
I    I    I c) rozdiel medzi zostatkovou cenou a uznanou   I     I      I
I    I    I hodnotou vkladu, ak zostatková cena je nižšia ako I     I      I
I    I    I uznaná hodnota vkladu               I  367  I  668   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Vyradenie DFM ešte nezaradeného do používania v  I     I      I
I    I    I dôsledku vkladu do základného imania inej ÚJ.   I  367  I  043   I
I    I    I Rozdiel medzi zostatkovou cenou a uznanou     I     I      I
I    I    I hodnotou vkladu, ak zostatková cena je nižšia ako I     I      I
I    I    I uznaná hodnota vkladu.              I  367  I  668   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zvýšenie hodnoty akcií a podielov pri zvyšovaní  I     I      I
I    I    I základného imania z vlastných zdrojov dcérskej ÚJ I     I     
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie