Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

667 - Výnosy z derivátových operácií

Kategória: Účtová skupina 66 - Finančné výnosy

Na účte 667 sa účtujú účtovné prípady v súlade s § 16 postupov účtovania pre podnikateľov - Zásady pre členenie derivátov a ich účtovanie.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Pohľadávky z pevných termínových operácií - zmena I     I      I
I    I    I RH derivátu určeného na obchodovanie na      I     I      I
I    I    I tuzemskej, zahraničnej burze alebo na inom    I     I      I
I    I    I verejnom trhu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje   I     I      I
I    I    I účtovná závierka - zvýšenie RH          I  373  I  667   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Záväzky z pevných termínových operácií 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie