Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

663 - Kurzové zisky

Kategória: Účtová skupina 66 - Finančné výnosy

Na účte 663 sa účtujú kurzové zisky vznikajúce v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzkov a predaja dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtov pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku. O kurzovom zisku sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu najmä z dôvodu postúpenia pohľadávky, vkladu pohľadávky do základného imania, vzájomného započítania pohľadávky.

Kurzové zisky nevznikajú pri dlžníkovi, pri zmene veriteľa a pri veriteľovi, ak za dlžníka prevzala plnenie iná osoba, pri splácaní peňažných vkladov od spoločníka do obchodných spoločností a družstiev. V týchto prípadoch sa vzniknutý rozdiel účtuje ako pohľadávka alebo ako záväzok voči vkladateľovi. Na tomto účte sa účtujú aj kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve, okrem prípadov, keď sa kurzový zisk účtuje ako oceňovací rozdiel.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Kurzový zisk účtovaný ku dňu vzniku účtovného   I     I      I
I    I    I prípadu:                     I     I      I
I    I    I a) pri inkase pohľadávok od odberateľov      I  311  I  663   I
I    I    I b) pri inkase ostatných pohľadávok        I  31
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie