Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

662 - Úroky

Kategória: Účtová skupina 66 - Finančné výnosy

V prospech účtu 662 sa účtujú úroky od bánk alebo úroky z dlhodobých pôžičiek, krátkodobých pôžičiek a obdobné plnenia.

Taktiež sa na tomto účte v deň splatnosti dohodnutých platieb v účtovníctve prenajímateľa účtuje splatný finančný výnos na ťarchu účtu 374 - Pohľadávky z nájmu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 finančný výnos pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I VBÚ  I Kreditné úroky pripísané na bankový účet     I  221  I  662   I
I-------I--------I----------------------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie