Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Kategória: Účtová skupina 64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti

Na účte 648 sa účtujú výnosy, ktoré sa neúčtovali na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti. Na tomto účte sa účtuje aj bezodplatne nadobudnutý majetok (napr. dlhodobý hmotný majetok) so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku. Ďalej sa na účte účtujú nároky na náhradu škody alebo majetku voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 378. Účtujú sa tu aj inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru (podľa spôsobu A, spôsobu B účtovania zásob) podľa postupov účtovania pre podnikateľov, ak inventarizačným rozdielom je prebytok.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Majetok získaný formou daru od inej fyzickej   I     I      I
I    I    I alebo právnickej osoby (okrem finančného majetku) I 0xx, 1xx I  648   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Prebytok majetku zistený pri inventarizácii    I 03x, 1xx I  648   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Náhrada škody od poisťovne, nároky na náhradu   I     I      I
I    I    I škody alebo majetku od zodpovednej osoby     I     I      I
I    I    I                          I  378  I  648   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Náhrada trov súdneho konania           I  378  I  648   I
I-------I--------I------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie