Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

602 - Tržby z predaja služieb

Kategória: Účtová skupina 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

V prospech účtu 602 sa účtujú tržby z predaja služieb typických pre hospodársku činnosť účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 - Pohľadávky alebo účtu 211 - Pokladnica. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy dosahované poberaním úžitkov z využívania diela s prihliadnutím na časové rozlíšenie, t.j. tieto výnosy sa účtujú do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z údržby diela alebo obnovy diela.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I VFA  I Vystavená faktúra za poskytnuté služby (platiteľ I     I      I
I    I    I DPH):                       I     I      I
I    I    I a) cena služieb                  I  -   I  602   I
I    I    I b) DPH                      I  -   I  343   I
I    I    I c) celková suma                  I  311  I   -   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PPD  I Predaj služieb v hotovosti (platiteľ DPH):    I     I      I
I    I    I a) cena služieb                  I  -   I  602   I
I    I    I b) DPH                      I  -   I  343   I
I    I    I c) celková suma                  I  211  I   -   I
I-------I--------I-----------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie