Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

568 - Ostatné finančné náklady

Kategória: Účtová skupina 56 - Finančné náklady

Na účte 568 sa účtujú náklady peňažného styku, napr. bankové výdavky, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku. Ďalej sa na účte 568 účtuje aj úbytok v prípade predaja virtuálnej meny a hodnotové rozdiely z dôvodu ocenenia virtuálnej meny a jej prepočtu na menu euro. Bližšie spracované v samostatnej téme Ostatný kapitálový fond na strane 608.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I VBÚ  I Finančné náklady z titulu:            I     I      I
I    I VPD  I a) poplatkov za vedenie bankového účtu      I  568  I  221   I
I    I    I b) poplatku za prenájom schránky (banková     I     I      I
I    I    I úschova)                     I  568  I  211   I
I    I    I c) provízie za sprostredkovanie nákupu a predaja I     I      I
I    I    I CP a podiel určených na obchodovanie       I  568  I  379   I
I    I    I d) poplatkov za získanie bankových záruk     I  568  I  379   I
I    I    I e) depozitných poplatkov             I  568  I  379   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Škoda zavinená krádežou po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie