Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

527 - Zákonné sociálne náklady

Kategória: Účtová skupina 52 - Osobné náklady

Na účte 527 sa účtujú náklady, ktoré účtovnej jednotke vznikajú v súvislosti so zabezpečením pracovných a sociálnych podmienok vrátane nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť pre svojich zamestnancov za podmienky, že zamestnávateľovi zabezpečenie týchto podmienok vyplýva z platnej právnej úpravy. Ide najmä o náklady vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prevádzku závodných zdravotníckych zariadení a starostlivosť o zdravie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, zabezpečenie stravovania zamestnancov, odstupné a odchodné vyplácané zamestnancom, prevádzkovanie vlastných vzdelávacích zariadení, rekreačné poukazy a pod.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Tvorba sociálneho fondu v zákonom stanovenej   I     I      I
I    I    I výške                       I  527  I  472   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie