Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

521 - Mzdové náklady

Kategória: Účtová skupina 52 - Osobné náklady

Na účte 521 sa účtujú všetky požitky zamestnancov zo závislej činnosti a mzdy v hrubých sumách vrátane dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Do hrubej mzdy sa zahŕňa aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Priznané hrubé mzdy zamestnancom z        I     I      I
I    I ZVL  I pracovnoprávnych vzťahov (základná mzda, mzda za I     I      I
I    I    I prácu nadčas, príplatky, prémie, odmeny,     I     I      I
I    I    I nepeňažný príjem)                 I  521  I  331   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Predpis hrubej mzdy osôb pracujúcich na základe  I     I      I
I    I ZVL  I dohôd (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o   I     I      I
I    I    I vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci    I     I      I
I    I    I študentov)   
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie