Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

512 - Cestovné

Kategória: Účtová skupina 51 - Služby

V súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej aj "zákon o cestovných náhradách") sa za náhradu výdavkov a iných plnení považujú náhrady poskytnuté pri pracovnej ceste (tuzemská pracovná cesta, zahraničná pracovná cesta), pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej FO alebo PO, pri vysielaní zamestnanca do iného členského štátu EÚ, pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, pri výkone práce v zahraničí, pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť.

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu podľa § 4 zákona o cestovných náhradách.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie