Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

501 - Spotreba materiálu

Kategória: Účtová skupina 50 - Spotrebované nákupy

Na účte 501 sa účtuje spotreba surovín - základného materiálu, pomocných látok - pomocného materiálu, prevádzkových látok (napr. mazivo, palivo, čistiace prostriedky), spotreba náhradných dielcov pri opravách a spotreba nenávratných obalov dodaných zákazníkovi alebo odovzdaných vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom, spotreba kancelárskych potrieb, spotreba tlačív, formulárov, odbornej literatúry, spotreba hmotného majetku, o ktorom sa účtuje ako o zásobách. Do spotreby materiálu sa zahrňuje aj úbytok materiálu v rámci noriem prirodzených úbytkov uvedený vo vnútornom predpise účtovnej jednotky.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I Účtovanie spôsobom A                                    I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I VÝD  I Spotreba materiálu                I  501  I  112   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I VÝD  I Spotreba materiálu z dôvodu jeho použitia ako   I     I      I
I    I    I reklamného predmetu                I  501  I  112   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I VPD  I Nákup a spotreba materiálu - kancelárske potreby, I     I      I
I    I    I toner, noviny a pod.               I     I      I
I    I    I a) cena za materiál                I  501  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  343  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  211   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I VÝD  I Výdaj materiálu na preskúšanie, testovanie,    I  501,  I      I
I    I    I atestáciu                     I 518, 548 I  112   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5. 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie