Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Kategória: Účtová skupina 48 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť podľa § 19 zákona o účtovníctve. V ostatných účtovných jednotkách sa o odloženej dani z príjmov môže účtovať na základe rozhodnutia účtovnej jednotky. V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorej zanikla povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov a ktorá neúčtuje o odloženej dani z príjmov, odložená daň z príjmov účtovaná na účte 481 sa odúčtuje opačným účtovným zápisom, ako sa účtovala jej tvorba, a to so súvzťažným zápisom na účet 414 alebo na účet 428, alebo na účet 429, ak sa tvorba účtovala na účte 592. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa o odloženej dani z príjmov neúčtuje.

Odložená daň z príjmov sa účtuje pri: - dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, - možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, - možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

I------------------------------------------------I----------------------------I
I Porovnanie účtovnej hodnoty a daňovej základne I Forma zúčtovacieho vzťahu I
I------------------------------------------------I----------------------------I
I Účtovná hodnota majetku je vyššia ako daňová  I Odložený daňový záväzok  I
I základňa                    I              I
I------------------------------------------------I----------------------------I
I Účtovná hodnota majetku je nižšia ako daňová  I Odložená daňová pohľadávka I
I základňa                    I              I
I------------------------------------------------I----------------------------I
I Účtovná hodnota záväzku je vyššia ako daňová  I Odložená daňová pohľadávka I
I základňa                    I              I
I------------------------------------------------I----------------------------I
I Účtovná hodnota záväzku je nižšia ako daňová  I Odložený daňový záväzok  I
I základňa      
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie