Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

478 - Dlhodobé zmenky na úhradu

Kategória: Účtová skupina 47 - Dlhodobé záväzky

Zmenka je obchodovateľný cenný papier úverového charakteru, ktorým vystaviteľ (pri vlastnej zmenke) alebo zmenkovník (pri cudzej zmenke) zaväzuje, že v stanovenej lehote zaplatí majiteľovi zmenky, resp. tomu, kto zmenku predloží na inkaso, menovitú hodnotu, na ktorú znie. V účtovníctve dlžníka sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití, na uspokojovanie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom vzniká účtovnej jednotke zmenkový záväzok dlhší ako jeden rok, a to v zmenkovej hodnote, t.j. vrátane úroku.

Majiteľ zmenky má možnosť si zmenku ponechať do doby jej splatnosti, následne zmenku predložiť vystaviteľovi alebo zmenkovníkovi na zaplatenie. Ďalšou možnosťou je, že zmenku predloží na eskont banke a získa eskontný úver na dobu do splatnosti zmenky.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie