Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

471 - Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Kategória: Účtová skupina 47 - Dlhodobé záväzky

Ako dlhodobé záväzky sa v rámci účtovej skupiny 47 účtujú záväzky z obchodného i neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Analytické účty vedie účtovná jednotka podľa jednotlivých veriteľov. Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.

Dlhodobými záväzkami účtovanými na účte 471 sa rozumejú: - záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami (tzn. medzi dvomi alebo viacerými účtovnými jednotkami v rámci skupiny), podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve, - záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv (tzn. zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu), podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona o účtovníctve, - záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv, podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona o účtovníctve, - záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a - záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť (napr. dlhodobé pôžičky).

V prípade vzniku krátkodobého záväzku voči takto prepojeným účtovným jednotkám sa tieto úč

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie