Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

451 - Rezervy zákonné

Kategória: Účtová skupina 45 - Rezervy

Rezerva predstavuje záväzok z existujúcej povinnosti účtovnej jednotky, ktorý vznikol z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti povedie k zníženiu ekonomických úžitkov účtovnej jednotky, pričom nie je v súčasnosti známa presná výška záväzku a/alebo jeho presné časové určenie. Rezerva sa ocení odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pri zohľadnení možných rizík a neistôt. Účtovná jednotka neúčtuje rezervu v prípade, ak suma nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia.

Na účte 451 sa účtujú rezervy, ktoré sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv alebo z rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím stranám, u ktorých sa predpokladá doba vyrovnania pri vzniku viac ako jeden rok. Zákon o dani z príjmov (§ 20) stanovuje, ktoré z rezerv tvorených účtovnou jednotkou, sú uznateľné za daňové výdavky.

Rezervy sa členia podľa účelu ich použitia a účtujú v mene, v ktorej sa predpokladá uskutočnenie plnenia. Daná rezerva sa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie