Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

429 - Neuhradená strata minulých rokov

Kategória: Účtová skupina 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

Na účte 429 sa účtuje strata, ktorá zostala v účtovnej jednotke neuhradená. Tento účet sa používa aj vo vzťahu k opravám významných chýb minulých účtovných období a významných dodatočných vyrubení dane z príjmov. Účtovaním o opravách chýb minulých období sa sleduje dosiahnutie takého stavu v účtovníctve, akoby k chybe nedošlo, keďže pri správnom účtovaní by sa náklad a výnos v konečnom dôsledku premietol do vlastného imania (zostatku účtu 428 alebo 429) za to obdobie, v ktorom sa chyba stala.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  429  I  701   I
I-------I--------I----------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie