Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

411 - Základné imanie

Kategória: Účtová skupina 41 - Základné imanie a kapitálové fondy

Na účte 411 sa účtujú peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov, akcionárov do spoločnosti a členov družstva, či už pri založení spoločnosti alebo v priebehu uskutočňovania podnikateľskej činnosti. K účtu 411 je účtovná jednotka povinná viesť analytickú evidenciu, a to podľa základného imania vytvoreného vkladmi, základného imania vytvoreného zo zisku, podľa jednotlivých spoločníkov a členov družstva, ktorí vložili vklad alebo im bol zvýšený zo zisku. U družstiev sa základné imanie člení aj na zapisované a nezapisované do obchodného registra.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  411   I
I-------I--------I----------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie