Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

398 - Spojovací účet pri združení

Kategória: Účtová skupina 39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

Účet 398 sa využíva pri účtovaní vzájomných vzťahov medzi účastníkmi združenia podľa zmluvy o združení (napr. v účtovníctve správcu združenia a v účtovníctve účastníkov združenia sa na tomto účte účtuje o vložených prostriedkoch).

V rámci spojovacieho účtu pri združení sa účtujú operácie voči účastníkom združenia, v prípadoch, keď nevzniká samostatná právnická osoba, jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia. Pri uzatváraní účtovných kníh sa vzájomne odsúhlasuje účtovanie na účte medzi správcom združenia a jednotlivými účastníkmi združenia. Účtovanie na tomto účte sa musí usporiadať tak, aby sa zabezpečili údaje o podieloch jednotlivých účastníkov združenia na majetku, výnosoch a nákladoch združenia. Účet budú používať účastníci združenia v tých prípadoch, ak jeden z účastníkov združenia bol poverený správou združenia a ktorý v rámci svojho účtovníctva bude zároveň účtovať aj o združení. V účtovníctve správcu združenia musí byť zabezpečené oddelené sledovanie nákladov a výnosov združenia, ako aj ostatných vzťahov týkajúcich sa združenia. Účastníci združenia môžu byť napr. spolumajiteľmi maj

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie