Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

383 - Výdavky budúcich období

Kategória: Účtová skupina 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Ako výdavky budúcich období sa účtujú časovo rozlíšené náklady bežného účtovného obdobia, u ktorých výdavky nastanú v určitých budúcich obdobiach. Predstavujú platenie nákladov, resp. iných prijatých služieb pozadu, keď sa na základe dohody (zmluvy) záväzok fakturuje a uhrádza až po poskytnutí služieb. Príkladmi výdavkov budúcich období je napr. nájomné, ktoré je fakturované a uhrádzané pozadu, úroky platené pozadu, ak sa zmluvné strany dohodli, že bude úrok zaplatený až pri splatnosti pôžičky. Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná, keď sa uskutoční výdavok (na základe prijatej faktúry alebo iného dokladu nasleduje výdavok peňažných prostriedkov).

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  383   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Rôzne náklady, ktoré súvisia s bežným účtovným  I     I      I
I    I    I obdobím, ale výdavok sa doteraz neuskutočnil a je I     I      I
I    I    I známa presná suma a účel vynaloženia (ak sa    I     I      I
I    I    I neúčtujú ako nevyfakturované dodávky)       I  5xx  I  383   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I--------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie