Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

381 - Náklady budúcich období

Kategória: Účtová skupina 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Nákladmi budúcich období sa rozumejú výdavky zaúčtované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach. Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v tom účtovnom období, s ktorým náklady vecne a časovo súvisia, ide napr. o vopred platené nájomné, poistné, servis a iné vopred platené služby, ďalej aj predplatné odbornej tlače alebo vopred platené úroky z dlhodobého bankového úveru, vopred platené úroky pri finančnom prenájme a pod.

V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  381  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov  I     I      I
I    I    I bežného účtovného obdobia v časovej a vo vecnej  I     I      I
I    I    I súvislosti                    I  5xx  I  381   I
I-------I--------I---------------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie