Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

379 - Iné záväzky

Kategória: Účtová skupina 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky

Na účte 379 sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré sa neúčtujú na iných účtoch záväzkov v účtovej triede 3, napr. záväzok z titulu zodpovednosti za spôsobenú škodu, ak tento záväzok nemá charakter rezervy, ďalej záväzok voči colnému orgánu z dôvodu cla, dane z pridanej hodnoty alebo záväzok zo spotrebných daní pri dovoze. Na analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k týmto daniam tak, aby sa preukázalo platenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému úradu.

Mikro účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch podľa § 16 ods. 22 až 31 postupov účtovania pre podnikateľov.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  379   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Daň z pridanej hodnoty vyrubená colným orgánom  I     I      I
I    I    I pri dovoze z krajín mimo EÚ            I  343  I  379   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Spotrebná daň vyrubená colným orgánom pri dovoze I     I      I
I    I    I z krajín mimo EÚ                 I  345  I  379   I
I-------I--------I-------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie