Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

378 - Iné pohľadávky

Kategória: Účtová skupina 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky

Na účte 378 sa účtujú pohľadávky, ktoré sa neúčtujú na iných účtoch pohľadávok v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy, napr. pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe z titulu náhrady škody alebo manka, pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí.

Mikro účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch podľa § 16 ods. 22 až 31 postupov účtovania pre podnikateľov.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  378  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Výnos z predaja krátkodobých a dlhodobých CP a  I 315, 378 I  661   I
I    I ZML  I podielov                     I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I VBÚ  I Poskytnutie krátkodobej pôžičky inému subjektu  I  378  I  221   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Zaúčtovanie úroku z poskytnutej pôžičky      I  378  I  662   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Predpis zmluvných pokút a úrokov z omeškania   I  378  I  644   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Predpis ostatných pokút a penále k náhrade inej  I  378  I  645   I
I    I    I fyzickej alebo právnickej osobe          I     I      I
I-------I------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie