Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

377 - Predané opcie

Kategória: Účtová skupina 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky

Na účte 377 sa účtujú predané opcie a opčné prémie. Predajná opcia je opcia, ktorá kupujúcemu dáva právo predať podkladový finančný nástroj za dohodnutú cenu k určitému termínu. Ďalej sa na účte 377 účtuje aj zmena RH predaných opcií určených na obchodovanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. K tomuto účtu sa vedú analytické účty členené na kúpne opcie a predajné opcie. Účtovanie je detailne upravené v § 16 postupov účtovania pre podnikateľov.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  377   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I VBÚ  I Vystavenie a predaj kúpnej opcie:         I     I      I
I    I IÚD  I a) zaplatená opčná prémia             I  221  I 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie