Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

Kategória: Účtová skupina 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky

Na účte 373 sa účtujú pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií podľa § 16 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Pevné termínové operácie, pri ktorých ani kupujúci ani predávajúci nemôže od zmluvy ustúpiť, sú forwardy, futurity a swapy. Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov. Na účte 373 sa účtuje aj finančné vysporiadanie pri realizácii obchodu.

Na účte 373 sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje zmena reálnej hodnoty (ďalej len "RH"): - derivátov na obchodovanie, ktoré sú určené na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu (RH je doložená údajmi z verejného trhu), - derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu.

Vznikajúce kurzové rozdiely pri derivátoch sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Kurzový rozdiel sa potom účtuje takým istým spôsobom, ako sa účtuje zmena RH, a to do nákladov (účet 567) alebo do výnosov (účet 667), prípadne na účet 414.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I  701  I  373   I
I    I    I kníh                       I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I  373  I  70
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie