Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

Kategória: Účtová skupina 36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

Na účte 367 sa účtujú záväzky účtovnej jednotky, ako akcionára alebo spoločníka v inej obchodnej spoločnosti alebo člena družstva, za prevzaté a doteraz nesplatené cenné papiere a vklady.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  367   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Upísanie vkladu do základného imania v obchodných I     I      I
I    I    I spoločnostiach a družstvách            I  043  I  367   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Upísanie zákonného rezervného fondu z       I     I      I
I    I    I kapitálových vkladov v obchodných spoločnostiach I  043  I  367   I
I    I    I a družstvách                   I     I      I
I-------I--------I------------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie