Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

Kategória: Účtová skupina 36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

Na účte 366 sa účtujú záväzky voči spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistom v komanditnej spoločnosti a členom družstiev z pracovnoprávnych vzťahov vrátane poistenia, ako aj nárok na výplatu sociálnych dávok.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  366   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Priznaná hrubá mzda spoločníkom, členom a     I     I      I
I    I    I komanditistom zo závislej činnosti        I  522  I  366   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Priznané prémie a odmeny spoločníkom a členom a  I     I      I
I    I ZVL  I komanditistom z pracovnoprávneho vzťahu      I  522  I  366   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Odmeny spoločníkom a členom vyplývajúce z     I     I      I
I    I ZVL  I členstva v orgánoch spoločnosti alebo družstva  I  523  I  366   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Nárok na odstupné spoločníkom, členom družstva  I     I      I
I    I    I a)v zákonnej výške                I  527  I  366   I
I    I    I b) nad rámec zákonom stanovenej výšky       I  528  I  366   I
I-------I--------I-----------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie