Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Kategória: Účtová skupina 36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

Na účte 365 sa účtujú záväzky medzi inak majetkovo prepojenými osobami, ako sú účtované na účte 361. Na tomto účte sa účtujú záväzky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom, alebo členom a tiež záväzky spoločníkov, alebo členov voči obchodnej spoločnosti, alebo družstvu, ak je podiel na základnom imaní do výšky 20%, napr. krátkodobé záväzky z titulu pôžičky, dlhodobé a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka, záväzok spoločníka alebo člena z úhrady straty. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady medzi prepojenými účtovnými jednotkami.

Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  365   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PPD  I Prijatá krátkodobá pôžička od ÚJ, ktorá je    I     I      I
I    I VBÚ  I spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo členom  I     I      I
I    I    I družstva:                     I     I      I
I    I    I a) v hotovosti                  I  211  I  365   I
I    I    I b) na bankový účet                I  221  I  365   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I VDÚ  I Prijatá krátkodobá pôžička od ÚJ, ktorá je    I     I      I
I    I    I spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo členom  I     I      I
I    I    I družstva v cudzej mene na devízový účet (kurz ECB I     I      I
I    I    I alebo NBS 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie