Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Kategória: Účtová skupina 35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

Na účte 353 sa účtujú pohľadávky voči upisovateľom, ktorými sú akcionári, spoločníci a členovia družstva. Na účet 353 sa účtuje aj pohľadávka pri vzniku obchodnej spoločnosti z titulu tvorby rezervného fondu súvzťažne v prospech účtu 417. Zostatok účtu predstavuje upísané nesplatené akcie alebo podiely.

Pri splácaní peňažných vkladov od spoločníka do obchodných spoločností a družstiev nevznikajú v súvislosti s účtom 353 kurzové rozdiely. Kurzové rozdiely sa účtujú ako pohľadávka alebo ako záväzok voči vkladateľovi účtovným zápisom MD 355/D 353 alebo MD 353/D 365 podľa § 24 ods. 2 písm. b) postupov účtovania pre podnikateľov. Ak v zmysle zákona o DPH je nepeňažným vkladom majetok, pri ktorom ide o zdaniteľný obchod, ocenenie takéhoto majetku zapísané v obchodnom registri je cenou s DPH.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  353  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I---------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie