Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu

Kategória: Účtová skupina 34 - Zúčtovanie daní a dotácií

Dotáciou sa rozumie nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov miest, obcí a vyšších územných celkov, zo štátnych fondov, od vládnych organizácií, Európskej únie, dotácia od sponzora v športe a pod. Bez ohľadu na právne vymedzenie (dotácia, príspevok, úhrada úrokov a iné formy priamej štátnej pomoci) sa všetky tieto transakcie v účtovníctve identifikujú ako dotácie. Dotácia je vždy poskytovaná na presne vymedzený účel, ako dotácia na majetok alebo dotácia na úhradu nákladov.

Ak je účtovnej jednotke poskytovaná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ, zaúčtuje sa nárok na dotáciu v okamihu, ak je takmer isté, že budú splnené všetky podmienky súvisiace s poskytovanou dotáciou a súčasne je takmer isté, že sa dotácia poskytne. Následne sa nárok na dotáciu účtuje ako pohľadáv

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie