Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

345 - Ostatné dane a poplatky

Kategória: Účtová skupina 34 - Zúčtovanie daní a dotácií

V rámci účtu 345 sa účtuje: - v prospech účtu - daňová povinnosť účtovnej jednotky podľa daňových dokladov zo spotrebných daní za zdaňovacie obdobie voči príslušnému správcovi dane so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov pohľadávok alebo účtov účtovej triedy 1 a účtovej triedy 5, ak zdaniteľné plnenie sa uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb, ako aj pri vzniku manka a škody na majetku; - na ťarchu účtu - odvod spotrebných daní alebo preddavkov a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní, taktiež nárok voči príslušnému správcovi dane z titulu vrátenia spotrebných daní za zdaňovacie obdobie so súvzťažným zápisom v prospech účtov záväzkov.

Účtovanie o spotrebných daniach sa usporiada tak, aby bolo možné na jeho podklade preukázať príslušnému správcovi dane, v nadväznosti na daňové priznanie, daňový záväzok, resp. nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie, ako aj zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči príslušnému správcovi dane za zdaňovacie obdobie.

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybraný druh tovaru, ide o: - alkoholické nápoje (napr. lieh, víno, pivo), - elektrinu, uhlie a zemný plyn, - minerálne oleje (napr. nafta, benzín, oleje, LPG), - tabakové výrobky a tabakovú surovinu.

Spotrebné dane sú jednostupňovou daňou a vyberajú sa v zásade pri vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už výrobou alebo pri preprave, alebo dovoze na územie SR.

Na účte 345 sa účtujú: - ďalšie dane, napr. daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností; - poplatky platené orgánom štátnej s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie