Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

342 - Ostatné priame dane

Kategória: Účtová skupina 34 - Zúčtovanie daní a dotácií

Na účte 342 sa účtuje daň z príjmov, ktorú odvádza účtovná jednotka ako platiteľ dane daňovému úradu. Ide napr. o daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi dane z príjmov (zamestnancom). Ako zúčtovacie vzťahy z ostatných priamych daní sa účtujú záväzky, resp. pohľadávky účtovnej jednotky voči správcovi dane, ako napr.: - zrážka dane z príjmov zo závislej činnosti zo mzdy, - daňový bonus zamestnanca, - platené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, - daňový nedoplatok, resp. preplatok z titulu dane z príjmov zo závislej činnosti, - daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov (z úrokov, výhier alebo iných výnosov plynúcich z vkladov, licencií platených účtovnou jednotkou).

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I  701  I  342  
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie