Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

341 - Daň z príjmov

Kategória: Účtová skupina 34 - Zúčtovanie daní a dotácií

Na účte 341 sa účtujú platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená daň z príjmov, ak sa podľa osobitného predpisu zrazená daň z príjmov započíta ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie. Pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341 účtuje záväzok zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania.

V prípade nevýznamných dodatočných vyrubení dane z príjmov alebo nevýznamných nárokov na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky sa účtuje na ťarchu alebo v prospech účtu 341 súvzťažne s účtom 595.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I  701  I  341   I
I    I    I kníh                       I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu na    I     I    
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie