Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Kategória: Účtová skupina 33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

V prospech účtu 336 sa účtujú záväzky zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, ktoré predstavujú plnenie zamestnávateľa so súvzťažnými zápismi buď na ťarchu účtov 524 - Zákonné sociálne poistenie, alebo 525 - Ostatné sociálne poistenie. Na ťarchu účtu 336 sa účtujú nároky na výplaty sociálnych dávok súvzťažne v prospech účtu zamestnanci, resp. záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti.

Vzhľadom na to, že na účte 336 sa účtuje o záväzkoch, ako aj o nárokoch, môže mať tento účet zostatok vo forme záväzku alebo pohľadávky a patrí tak do skupiny účtov s premenlivým zostatkom. V súvahe sa vykazuje podľa charakteru zostatku buď na strane aktív, alebo na strane pasív. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých poisťovní tak, aby sa zabezpečila systematická možnosť kontroly účtovníctva s mesačným výkazom príslušného poistenia.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I  701  I  336   I
I    I    I kníh                       I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I     I      I
I    I    I kníh                       I  336  I  701   I
I-------I--------I-----
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie