Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

335 - Pohľadávky voči zamestnancom

Kategória: Účtová skupina 33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Na účte 335 sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napr. poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrady voči zamestnancovi, tiež pohľadávky voči zamestnancom za stravné lístky (ak ich zamestnanci uhrádzajú pozadu zrážkou zo mzdy za predchádzajúci mesiac). Účtujú sa tu teda pohľadávky voči zamestnancom, ktoré súvisia s pracovnou činnosťou. Ak je zamestnanec (bez ohľadu na pracovnoprávny vzťah) voči zamestnávateľovi odberateľom, ide o bežný obchodný vzťah, o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 31 - Pohľadávky.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  335  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Preddavok poskytnutý zamestnancovi na cestovné  I     I      I
I    I VBÚ  I výdavky, drobný nákup, úhrady služieb:      I     I      I
I    I VPD  I a) v hotovosti                  I  335  I  211   I
I    I    I b) z bankového účtu                I  335  I  221   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Pôžička poskytnutá zamestnancovi:         I     I      I
I    I VPD  I a) v hotovosti                  I  335  I  211   I
I    I VBÚ  I b) z bankového účtu                I  335  I  221   I
I    I    I c) úrok vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie  I  335  I  662   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Poskytnutie cenín zamestnancom, napr. telefónne a I     I      I
I    I    I iné karty, z ktorých sa po vydaní do užívania   
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie